قوانین و شرایط

لطفا متن قوانین و شرایط زیر را کامل مطالعه نمایید و تایید کنید.

به دلیل حجم بالای وقتها پس از پرداخت وجه هيچ گونه كنسلي و جابجایی وقت نداریم و یا درصورت تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه مبلغ بیعانه شما غیر قابل استفاده و استرداد میباشد.

مبلغ بیانه 100.000 تومان می باشد.

١-بعد از كراتين به هيچ عنوان آب استخر كلر دار يا آب دريا به موها نبايد برخورد كند

٢-رنگ و دكلره اثر كراتين را از بين برده پس حتما قبل از گرفتن وقت رنگ و دكلره خود را انجام دهید.

٣-بعد از كراتين رنگ مو ٢ الی ٣ درجه روشن خواهد شد.

٤-بعد از هر بار شستشو يا خيس شدن و يا عرق كردن مو حتما براشينگ لازم است.

۵_در صورت زخم بودن کف سر و یا التهاب کار کراتین انجام نمیشود و مبلغ بیعانه عودت داده نمیشود.

۶_ این مرکز فوق العاده شلوغ میباشد پس قبل از وقت گردفتن این را هم لحاظ قرار دهید.