نمایش 1–12 از 27 نتیجه

مشاهده فیلترها

کراتین مکس

3,900 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور چین

درصد صافی % 40

درصد احیاء % 20

مقدار فرمالدهید 13

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت

کراتین مو ایولوشن

4,800 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور برزیل

درصد صافی %30

درصد احیاء %20

مقدار فرمالدهید 11

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت

کراتین مو مکس گلد

4,800 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور برزیل

درصد صافی % 40

درصد احیاء % 30

مقدار فرمالدهید 13

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت

کراتین مو ایجیمکس معمولی

4,900 تومان

قیمت هرمیل

محصول کشور برزیل

درصد احیا 40%

درصد صافی 20%

مقدار فرمالدهید 12

بدون ضمانت

کراتین مو نانو کراتین

5,000 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور برزیل

درصد صافی % 30

درصد احیاء % 30

مقدار فرمالدهید 10

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت

کراتین مو ایجیمکس DNA

5,400 تومان

هر میل

محصول کشور برزیل

درصد احیا 50%

درصد صافی30%

مقدار فرمالدهید11

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت

کراتین مو برزیل کاکائو (کادیوو)

5,400 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور برزیل

درصد صافی % 50

درصد احیاء %30

مقدار فرمالدهید 9

قرنطینه = سه روز

بدون ضمانت

کراتین مو گلوبال

5,800 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور آمریکا

درصد صافی % 40

درصد احیاء % 50

مقدار فرمالدهید 9

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت

کراتین مو نانو پرولاین چاکلت

6,300 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور آمریکا

درصد صافی % 50

درصد احیاء % 60

مقدار فرمالدهید 7

قرطینه 3 روز

بدون ضمانت

کراتین مو ریفایو

6,900 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور برزیل

درصد صافی % 30

درصد احیاء % 70

مقدار فرمالدهید 7

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت

کراتین مو کراپلکس

7,400 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور برزیل

درصد صافی % 40

درصد احیاء % 70

مقدار فرمالدهید 5

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت

بوتاکس مو

7,500 تومان

قیمت هر میل

محصول کشور برزیل

درصد صافی %10 – %20

درصد احیاء % 90

مقدار فرمالدهید 0

قرنطینه 3 روز

بدون ضمانت