پست اصلی
( کراتین )

پست پیشفرض
( بوتاکس مو )

پست با تصویر کوچک
(افزایش رشد مو)

پست شطرنجی
( انواع مو و روش کراتینه آن ها)

پست عادی
(احیا مو )

پست با حالت کروسل
(جلوگیری از ریزش مو)